Wednesday, July 8, 2009

"Urban Syntax" | Galia Zamirתחביר עירוני | גליה זמיר
פתיחה: יום חמישי, 9 ביולי 2009, 19:00
נעילה: 4 באוגוסט 2009

Urban Syntax | Galit Zamir
Exhibition Opening: Thursday, 9 July 2009, 7:00 pm
Exhibition Closes on the 4th August 2009
(English translation currently unavailable)

כהמשך לעיסוק בשנת המאה לתל אביב, גלריה דנון שמחה להציג תערוכת ציורים של העיר תל אביב כפי שהיא משתקפת מעבודותיה של גליה זמיר:
"לא תמיד אהבתי את תל-אביב, עד שהתחלתי לצלם אותה. התאהבתי בה מבעד לעדשה, בגודש המראות החולפים במהירות. ראיתי תמונות מעניינות, מרגשות בלי סוף. חיבורים בלתי אפשריים ומפתיעים. חלק מהציורים צוירו מהתבוננות בצילומים הללו ואילו אחרים מן הזיכרון. חלק בשילוב. ואז הציור, הבד והלאה. מה שקורה בתוך הציור לפעמים מביא אותי להתבוננות חדשה, לתבנות לאחור של המושאים. יחסי גומלין שכאלו, כמו בחיים בכלל.

בציורים אלה עסקתי בחומר ובאור ובמפגש ביניהם. לעיתים רציתי את החומר הפיזי בלבד, הארצי, היומיומי; ולעיתים חשקתי בחומר כמטאפורה בלבד, כמסד להתהוות, כאשר זה האחרון נתן לי את החופש לעסוק במפגשים הפנים-ציוריים בלבד, בקו ובכתם. חשוב היה לי לנבור כמו עם פינצטה בכדי לאתר את המהות של הכאן ועכשיו, זה שעבורי מסמל את המקומי ביותר.

הצבעים של האור התל אביבי, הים תיכוני, על בנייני הטיח חווים יופי אחר. אולי רק בעיני?
תל אביב כה צעירה וכבר נפלו פניה. הזקנה מואצת, כמו הכל אצלנו ב
- fast forward.
אבל היא עיר מרגשת

No comments: